Tsipouro Kostea Black Bottle

Alcohol: 
41.00%
Dimensions: 
8 × 8 × 19 cm
Weight: 
0.82 kg
Tsipouro Kostea Black Bottle
Tsipouro Kostea Black Bottle